Abhishek Raghuram – Vocal at Chennaiyil Thiruvaiyaru – Season 15