Rajhesh Vaidhya & U.Rajesh – Veena & Mandolin at Chennaiyil Thiruvaiyaru – Season 15